Dan Corlan

Scrieţi-mi un mesaj

Dr. Alexandru-Dan Corlan

Publicaţii

şi alte rezultate personale privind (1) modelarea stohastică a unor riscuri şi efecte terapeutice în bolile cardiovasculare; (2) continuitatea între cercetare şi politicile ştiinţe.

Proiecte diverse

english version corlan.net