A.D.Corlan > note de lectură > Istoria Universităților

Istoria Universitatilor de Christophe Charle, Jacques Verger, ed 'Institutul European', 2001

O lucrare de mică întindere care descrie evoluția de ansamblu a structurilor de învățământ superior din Europa de Vest, Rusia și Statele Unite, cu unele mențiuni despre istoria universităților din Japonia și Imperiul Britanic.

Perioada acoperită este cuprinsă între anul 1000 și 1945, cu un scurt comentariu în final asupra epocii postbelice.

Termenul de 'învățământ superior' pare a se extinde, în sensul cărții, la formele de învățământ care recrutează persoane de 15--30 de ani ce au urmat în general o formă anterioară de învățământ (primar, secundar sau o alta formă de învățământ superior).

Principalul beneficiu al lecturii a fost, pentru mine, realizarea limitelor termenilor de 'universitate' sau 'învățământ superior' așa cum erau folosiți, să zicem, în România anului 1995.

Sensul acestor cuvinte a acoperit de-a lungul timpului un spectru larg de organizații care au în comun faptul că selectează cumva și pun în contact societăți de tineri ('studenți') cu societăți de adulți ('profesori') care desfășoară activități mai mult sau mai puțin organizate în diverse scopuri.

Dincolo de acest numitor comun, orice variază. Societățile respective se pot manifesta în raport cu societatea generală în orice mod, ca structuri conservatoare, chiar reacționare, sau liberale, chiar revoluționar-anarhice.

Atitudinea organizațiilor de învățământ superior față de `știință' sau 'cultură' variază de la `motorul cercetării științifice și creației intelectuale' la un instrument de dogmatizare antiștiințifică sau chiar antiintelectuală, adică de la un instrument de dezvoltare la unul de sterilizare sau pervertire a gândirii.

Conținutul activității variază de la combinația strălucită între învățământ și cercetare--modelul universității Humboldtiene, la o activitate eminamente socială, însoțită de un grad mai mic sau mai mare de fraudă, mai mult sau mai puțin instituționalizată.

Aceste variabile sunt determinate de intenții, necesități și interese în general pozitive. Neajunsurile care survin sunt cauzate fie de adaptarea neadecvată la mersul general al societății, fie de intervenția inadecvată a unor forțe exterioare---cum sunt biserica și statul.

În mare, funcția organizațiilor învățământului superior este de a răspunde următoarelor nevoi și interese:

 1. interesul și nevoia studentului de a primi o confirmare, interioară (să se ajungă să se considere pe sine, în modul cel mai sincer) și formală (să obțină o diplomă care să spună despre el), a capacităților lui;
 2. interesul și nevoia studentului de a trece printr-un proces care să-l insere într-o sferă a societății pe care, în definitiv, o admiră;
 3. interesul membrilor unor societăți, de exemplu al unor oligarhii clericale, aristrocratice, burgheze sau profesionale de a-și vedea urmașii formând o societate similară, căreia să-i transmită eventual un anumit monopol sau cvasi-monopol lucrativ; în acest scop ei pot forma un `colegiu' care fi embrionul viitoarei societăți;
 4. interesul corpului didactic de a-și menține prestigiul, autoritatea și sursele de venit, inclusiv în fața concurenței altor corpuri didactice;
 5. interesul și nevoia statului (sau a prințului sau suveranului) de a popula aparatul de stat și economia cu oameni luminați, mai întâi de toate luminați în chestiuni juridice, apoi educaționale, medicale și tehnice;
 6. interesul structurilor ideologice (religioase sau filozofice) de a-și imprima valorile asupra tinerilor în acest proces de inserție într-o societate și de a interveni în formarea societății.
Structurile de cercetare științifică s-au constituit în afara celor de învățământ superior și au început să le influențeze major pe acestea din urmă abia din secolul XIX, prin constituirea "modelului german".

Impactul cercetării științifice asupra învățământului superior se datorează în mare măsură nevoii vitale a statelor naționale de specialiști cu pregătire științifică; statele incapabile să-și constituie economii și armate care să integreze metodele științifice și rezultatele tehnologice ale cercetării științifice au fost sortite dispariției.

Influența structurilor exterioare asupra organizațiilor de învățământ superior se exercită prin:

 1. recunoaștere formală (recunoașterea diplomelor prin lege, acreditare) și informală (aprecierea valorii sau validității organizațiilor de învățământ superior); un exemplu este chiar acordarea statutului de `universitate' de către biserică și a cartei universitare (statut de autoguvernare) de către stat;
 2. finanțare;
În secolul XX, începând în Statele Unite și apoi în Europa de Vest și Rusia (URSS) învățământul superior a intrat într-o fază de generalizare, în Statele Unite 67% din populația de o vârstă corespunzătoare trecând printr-o formă de învățământ superior.

Trebuie sa observăm însă că în cele mai multe cazuri acestea se soldează cu acordarea unei diplome de bacalaureat, cu caracter general, astfel încât forma respectivă este mai degrabă corespunzătoare liceului de la noi.

Alte referințe

 1. How to write an essay de Paul Graham. conservatorismul ox la sf sec XIX, modelul german si preluarea lui, cele mai multe universitati erau de drept si principala lor preocupare era retorica; interesanta legatura intre forma de teza/dizertatie si retorica juridica: discursul este acelasi; poate intarim si in recenzia de mai sus faptul ca universitatea a fost la origine de drept.
 2. raportul flexner
 3. le goff, pentru un alt ev mediu, istoria universitatilor