A.D.Corlan > note de lectură > Secolul Intelectualilor.

Secolul Intelectualilor de Michel Winock, editura Cartier

Prin intelectual, în această istorie interesantă, se înțelege un scriitor, sau un istoric, sau un critic, care dobândind un anumit prestigiu, mai mult sau mai putin justificat de publicațiile din disciplina proprie, își investesc (sau își vând) talentul scriitoricesc astfel confirmat în serviciul unei ideologii politice a momentului.

Unii fac acest lucru poate dintr-o convingere personală, alții dintr-o dorința de vizibilitate, alții pentru a-și susține prietenii sau pentru a nu și-i înstrăina, iar alții pentru a-și combate dușmanii, sau din mai multe astfel de motive sau din altele.

Cartea descrie cu minuțiozitate persoanele, grupurile, revistele și tezele, eminamente socio-politice, argumentate de intelectualii francezi cei mai vizibili, de la afacerea Dreyfus până în anii 1960, perioadă pe care o împarte în epoci după personalitățile dominante.

Încă din titlu ni se sugerează o istorie încheiată, adică o istorie a unei imaturități a societății: credința simplistă, dar larg împărtășită, într-un soi de competența generică a cuiva în toate aspectele umaniste ale vieții. Persoanele astfel creditate nu erau și de acord asupra realității, de unde nenumărate dispute. Dispute în care principalul argument era retoric: autoritatea purtătorului de condei și îndemânarea lui. Uneori, din nenorocire, formulările metaforice ale acestor dispute erau traduse de cititori în practică, mergând de la infantil la macabru.

Între paralel cu aceste argumentații în favoarea unui '-ism' sau a altuia, se creeau de către alții numeroasele științe despre societate. Simpla acceptare generală a acestora ca științe, adică sisteme de ipoteze predictive supuse criteriului verificabilității și nu al prestigiului autorilor lor, a corespuns depășirii imaturității respective și sfârșitului fenomenului '-ismelor', adică al secolului intelectualilor.